Wie ben ik ?

Ik ben geboren in 1979 en heb een universitaire opleiding. Toen ik een aantal jaar geleden geconfronteerd werd met een traumatische verlieservaring en het daaraan gekoppelde zware verwerkingsproces, besefte ik meer dan ooit dat je je dromen moet najagen en ik ben nog bijkomend gaan studeren.

 

Ik koos voor een vierjarige therapeutenopleiding aan de Educatieve Academie in Berchem. Deze Academie is erkend door de European Association for Psychotherapy. Daarnaast woon ik regelmatig studiedagen bij en volgde ik nog extra opleidingen zodat ik mij meer en meer kan specialiseren in bepaalde domeinen en klachten. Ik ben ook aangesloten bij de beroepsvereniging V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving).

De ontknoping

 

 

Ze kwam om

de knop om te draaien.

 

Tot ze zag

dat de knop

ook een bloem kan worden.

 

 

 

(Katia Boute, 2014)