Werkwijze

​​

Aangezien de vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt één van de belangrijkste factoren is voor het slagen van een therapie, hecht ik veel belang aan het eerste gesprek. Daarin staat jouw hulpvraag centraal en bepalen we samen het doel van de therapie. 

 

Vanuit mijn opleiding staat een integratieve benadering voorop.  Dit betekent dat ik werk vanuit diverse therapeutische invalshoeken en dat ik kan afstemmen op methoden die voor jou werken.  Elk individu is uniek en daarom is therapie maatwerk.

 

Ik heb ook oog voor de wisselwerking tussen jouw lichaam en geest.  Ik bekijk niet alleen het heden, maar tracht ook samen met jou te kijken naar verbanden met belangrijke gebeurtenissen en patronen uit het verleden.  Heel vaak blijken klachten uit het heden een verborgen historische kant te hebben.

 

Belangrijk is dat de therapie kan plaatsvinden met een groot respect voor jouw visie en tempo.

 

Ik bied zowel individuele therapie als relatietherapie aan.

 

 

Moge ik de moed hebben om te veranderen wat ik kan,
De liefde om te accepteren wat ik niet kan veranderen

En de wijsheid om het verschil te kennen tussen beiden.


(Sereniteitsgebed)